Menu
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou

Současnost

Dub nad Moravou je moderním městysem dostatečně splňující podmínky současného náročného způsobu života. V městysu je zbudována kanalizace, rozvody vody, elektřiny a zemního plynu. Městys provozuje vlastní čistírnu odpadních vod. Rozvoj městysu je ve všech oblastech určován schváleným územním plánem.
  Zásobování a služby v městyse zajišťují 3 obchody potravin (dva v Dubu a jeden v Bolelouci) 3 pohostinství a další prodejny spotřebního zboží (průmyslová prodejna Prodom, papírnictví). Na náměstí v Dubě má svou pobočku Česká pošta. Dále zde naleznete čerpací stanici PHM včetně LPG.

Občanská vybavenost

Základní a mateřská škola

Kulturní a společenské centrum

Informace o provozu a možnostech pronájmu sálů Kulturně - společenského centra v Dubě nad Moravou
V květnu 2010 byl slavnostně zahájen provoz Kulturně – společenského centra v našem městysu Dub nad Moravou, které bylo postaveno za podpory Evropské unie.
Prostory jsou určeny Vám občanům také pro rodinné oslavy a setkání.
Nabízí se:
Hlavní sál (+ kuchyňka) s kapacitou 60 míst
Místnost pro spolky s kapacitou 22 míst
Přednáškový sál s kapacitou 22 míst

Objednávky pronájmu přijímá na úřadu městyse paní Hana Peřinová.

Cenový výměr pronájmu Kulturního centra (140.28 kB)


Objednávka pronájmu musí obsahovat tyto náležitosti:
Jméno objednávajícího
Telefon nebo jiné spojení (e-mail)
Datum a čas akce
Druh akce
Požadavek na místnost nebo sál

Dětské hřiště městyse Dub nad Moravou

1. května 2008 bylo slavnostně otevřeno nově zbudované dětské hřiště. Hřiště bylo zbudováno na pozemku bývalé školní zahrady. Prostor je vybaven těmito hracími prvky: sestava 2 věží se skluzavkami, dvouhoupačkami a prolézačkami, dále je to kolotoč, vahadlová houpačka a pružinové kolébačky. Hřiště je dále vybaveno mobiliářem, který sestává z 10 laviček a dvou odpadkových košů. Všechny instalované hrací prvky splňují požadované atesty na bezpečnost dle platných legislativních norem. Celý prostor je osázen vhodnými dřevinami. U vchodu je osazeno pítko s pitnou vodou.

Provozní řád dětského hřiště

Zdravotní péče

Místní lidová knihovna Dub nad Moravou

Otevírací doba pro veřejnost: 
 Středa od 15:00 - 18:00 hod.

Knihovna se nachází nově v prostorách Kulturního a společenského centra městyse Dub nad Moravou. V místní knihovně je možno využít přístup k internetu. Používání internetu není zpoplatněno. Dále je k dispozici rozsáhlý knižní fond čítající cca 3 000 svazků a jeho část bývá pravidelně obměňována. Stávající počet přihlášených čtenářů je 135. O správu místní knihovny se  stará knihovnice paní Pavla Bolová.

Místní lidová knihovna Bolelouc

Otevírací doba pro veřejnost:
Neděle od 9:00 - 12:00 hod.

Knihovna je umístěna v 1.NP budovy Společenského centra v Bolelouci, které vzniklo rekonstrukcí budovy bývalé ZŠ v Bolelouci. Vstup je hlavním vchodem do budovy.
Knihovna je vybavená počítačem s připojením k internetu a kopírkou.
Knihovní fond čítá okolo 2500 svazků. Počet přihlášených čtenářů se ustálil v současnosti na čísle 20. Knihovníkem je v Bolelouci pan Jaroslav Fojtík (tel. kontakt 776 257 356).

Přírodní památka Tučapská skalka

Tučapská skalkaPřírodní památka Tučapská skalka o rozloze 0,4 ha se nachází na západ od osady Bolelouc v katastrálním území Dub nad Moravou, asi 10 km na jih od města Olomouc v témže okrese. Nadmořská výška je tu kolem 223 metrů. Tučapská skalka je přírodní památka ev. č. 453 poblíž městyse Dub nad Moravou v okrese Olomouc. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Předmětem ochrany je fragment xerotermního společenstva, obklopeného poli. Nacházejí se zde významné druhy teplomilné flóry a fauny. Oblast Tučapské skalky vznikla vyzdvižením podložních hornin podél jednoho zlomu zlomového pásma Hané. Méně odolné horniny byly oderodovány, zatímco pevnější horniny (v tomto případě granodiority) vytvořily v krajině tzv. suky. Samotný útvar Tučapské skalky byl později dotvořen činností člověka, konkrétně těžbou sprašových hlín a biotického granodioritu. Po ukončení těžby byl charakter lokality příznivý pro kolonizaci teplomilnou flórou a faunou. Při okraji přírodní památky se nachází sirný pramen. Roste zde okolo 120 druhů vyšších rostlin, například hvězdnice chlumní či rozrazil klasnatý. Nejsevernější lokalitu svého rozšíření zde měla Záhořanka žlutá, ta je však v posledních letech nezvěstná. Pro udržení stepního charakteru lokality je potřeba jedenkrát až dvakrát ročně provést seč. Vyskytují se zde teplomilné druhy hmyzu, například samotářské včely pískorypka běloskvrnná a maltářka zední. Z motýlů se zde pravidelně vyskytují například lišaj pryšcový či batolec červený. Tučapská skalka se stala oblíbeným místem pro všechny lidi milující procházky a relaxaci v přírodě.

Napsali o nás v Hanáckých novinách, leden 2017 .....

Dopravní dostupnost

Dopravní obslužnost v je městyse Dub nad Moravou zajišťována 3 dopravci na 3 linkách.

Linka 920500 Kojetín - Tovačov - Olomouc
dopravce: Vojtila Trans s.r.o.

Linka 920403 Prostějov-Dub nad Moravou-Přerov
dopravce: ARRIVA MORAVA a.s.

Linka 780403 Prostějov - Dub nad Moravou - Přerov
dopravce: FTL - First Transport Lines a.s.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:319
TÝDEN:4200
CELKEM:1463735

Mohlo by vás zajímat