Menu
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou

Obecní hřbitov

Veřejné pohřebiště městyse Dub nad Moravou

  • výtah z provozního řádu

Provozní doba pohřebiště:

  • Říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben: 7:00 – 18:00 hodin
  • Květen, červen, červenec, srpen, září: 7:00 – 20:00 hodin

Povinnosti návštěvníků pohřebiště

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se zdržet takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých, nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání návykových a psychotropních látek na pohřebišti. Na pohřebiště je zakázán vstup osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech.

Motorová vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mají vjezd do areálu pohřebiště zakázán.

Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Správce může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště mimo odpadu stavebního. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a správce.

Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze ve vyhrazených místech po předchozím souhlasu provozovatele nebo správce pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebiště.

Povinnosti nájemce hrobového místa

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví stanoví, že užívání hrobového místa je možné pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.

Nájem hrobového místa v podobě hrobu musí být stanoven tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště 10 let.

Kontaktní údaje:

E-mail: obec@dubnadmoravou.cz, telefon: 585 964 262

Správce hřbitova: Městys Dub nad Moravou


Řád veřejného pohřebiště (288.18 kB)

Situační plán hřbitova

hrob Vojtěcha Říhovského

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:373
TÝDEN:5507
CELKEM:1439273

Mohlo by vás zajímat