Menu
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou

Strategie adaptace na klimatickou změnu

Adaptační strategie Dub nad Moravou

Studie řeší adaptační strategii na klimatickou změnu v k.ú. Dub nad Moravou a v bezprostředně navazujících územích, včetně akčního plánu. Dokumentace je vypracována na základě Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové studie „Adaptační starategie Dub nad Moravou“ na základě výsledku výběrového řízení.

Plnění smlouvy je financováno z dotace: registrační číslo žádosti 3194100043 na podporu projektu: Adaptační strategie Dub nad Moravou z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021 v rámci Výzvy č. SGS-3 OSLO.

V měsíci září 2021 byla představena na veřejném projednání první část (aktivita A - zpracování analytické části strategie) „Adaptační strategie Dub nad Moravou“. Tohoto jednání se mimo členů zastupitelstva městyse zúčastnili také zástupci Zemědělského družstva Dub nad Moravou a několik našich spoluobčanů. Studie řeší adaptační strategii městyse na klimatickou změnu v k. ú.  Dub nad Moravou a bezprostředně navazujících územích. Pro lepší přiblížení projektu lze uvést například několik dílčích částí, jako je návrh obnovy a projednání funkčnosti Morávky a Ostřičné a optimalizace zorněných zamokřených pozemků na pravobřežní Morávky, projednání obnovy funkčnosti Mlýnského potoka a říčky Steklé a změna využití některých polí, kde dříve bývaly mokřady a rybníky, návrh a projednání optimalizace nivy Moravy v území mezi Morávkou a Moravou, obnova tlumivých rozlivů a infiltrace vody do nivy, dále návrh a projednání zvýšení plochy mokřadů a větrolamů v polních tratích Křelovské pahorkatiny či snížení síly vichřic a snížení eroze půdy. Nelze též opomenout opatření na snížení vlivu extrémního počasí, především horka, sucha a vichřic na území obce.

Realizace projektu:

Zahájení: 2021

Ukončení: 2022

Celkové výdaje: 1.003.090,- Kč

Výše příspěvku SFŽP: 1.080.000,- Kč

Výstupy akce:

S T U D I E - Adaptační strategie Dub nad Moravou

aktivita A - Zpracování analytické části strategie... ke stažení zde (175.49 MB)
aktivita B - Zpracování a projednání návrhové části strategie včetně zapracování připomínek... ke stažení zde (21.11 MB)
aktivita C.01 - Zpráva o projednání ... ke stažení zde (5.29 MB)
aktivita D.01 - Akční plán implementace ... ke stažení zde (2.42 MB)


 

Podpora je poskytnuta z Programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" podporovaného z Norských fondů

 

 

 

 

 

 

Městys

Turistická známka

Turistická známka,  nálepka a vizitka

číslo 922 Dub nad Moravou

TZ č. 922

Turistická nálepka č. 922

nově možno zakoupit na Úřadu městyse Dub nad Moravou

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:311
TÝDEN:4192
CELKEM:1463727

Mohlo by vás zajímat