Menu
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou

Výstava v obřadní místnosti ještě v sobotu 9.12. od 9-15 hodin

Strategie adaptace na klimatickou změnu

Adaptační strategie Dub nad Moravou

Studie řeší adaptační strategii na klimatickou změnu v k.ú. Dub nad Moravou a v bezprostředně navazujících územích, včetně akčního plánu. Dokumentace je vypracována na základě Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové studie „Adaptační starategie Dub nad Moravou“ na základě výsledku výběrového řízení.

Plnění smlouvy je financováno z dotace: registrační číslo žádosti 3194100043 na podporu projektu: Adaptační strategie Dub nad Moravou z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021 v rámci Výzvy č. SGS-3 OSLO.

V měsíci září 2021 byla představena na veřejném projednání první část (aktivita A - zpracování analytické části strategie) „Adaptační strategie Dub nad Moravou“. Tohoto jednání se mimo členů zastupitelstva městyse zúčastnili také zástupci Zemědělského družstva Dub nad Moravou a několik našich spoluobčanů. Studie řeší adaptační strategii městyse na klimatickou změnu v k. ú.  Dub nad Moravou a bezprostředně navazujících územích. Pro lepší přiblížení projektu lze uvést například několik dílčích částí, jako je návrh obnovy a projednání funkčnosti Morávky a Ostřičné a optimalizace zorněných zamokřených pozemků na pravobřežní Morávky, projednání obnovy funkčnosti Mlýnského potoka a říčky Steklé a změna využití některých polí, kde dříve bývaly mokřady a rybníky, návrh a projednání optimalizace nivy Moravy v území mezi Morávkou a Moravou, obnova tlumivých rozlivů a infiltrace vody do nivy, dále návrh a projednání zvýšení plochy mokřadů a větrolamů v polních tratích Křelovské pahorkatiny či snížení síly vichřic a snížení eroze půdy. Nelze též opomenout opatření na snížení vlivu extrémního počasí, především horka, sucha a vichřic na území obce.

Realizace projektu:

Zahájení: 2021

Ukončení: 2022

Celkové výdaje: 1.003.090,- Kč

Výše příspěvku SFŽP: 1.080.000,- Kč

Výstupy akce:

S T U D I E - Adaptační strategie Dub nad Moravou

aktivita A - Zpracování analytické části strategie... ke stažení zde (175.49 MB)
aktivita B - Zpracování a projednání návrhové části strategie včetně zapracování připomínek... ke stažení zde (21.11 MB)
aktivita C.01 - Zpráva o projednání ... ke stažení zde (5.29 MB)
aktivita D.01 - Akční plán implementace ... ke stažení zde (2.42 MB)


 

Podpora je poskytnuta z Programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" podporovaného z Norských fondů

 

 

 

 

 

 

Městys

Turistická známka

Turistická známka,  nálepka a vizitka

číslo 922 Dub nad Moravou

TZ č. 922

Turistická nálepka č. 922

nově možno zakoupit na Úřadu městyse Dub nad Moravou

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:349
TÝDEN:4473
CELKEM:1336639

Mohlo by vás zajímat