Menu
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou

Poutní kostel Panny Marie

Poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

XV. Evropská myslivecká pouť sv. Huberta u Panny Marie v Dubu nad Moravou

sobota 8. října 2022 
od 10.00 hrají Březovjané
10.15 Myslivecké signály
10.30 Svatohubertská mše sv.
11.30 pasování na myslivce
12.00 oběd
Po celý den stánkový prodej, občerstvení a doprovodný program v areálu fary.

Pozvánka

Hlavní pouť "Na Andílka" - Neděle 4. září 2022

Otevírací doba poutního kostela v roce 2022

Poutní kostel v Dubě nad Moravou bude pro poutníky a turisty otevřen od 23. dubna 2022 do konce září v sobotu, neděli a ve svátky od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Souběžně v tuto dobu je možnost v mysliveckém salonu v přízemí fary zakoupit suvenýry  (turistická známka č. 922, nálepka, vizitky, pohledy, magnetky a další) nebo si dát kávu či jiné drobné občestvení. Také je zde možnost získat otisk turistického razítka.

Kostel je možné navštívit i mimo tuto dobu, boční vchod od fary bývá otevřen i během všedních dní, ale není to 100% pravidlem. Pan farář většinou na požádání kostelem provede i mimo uvedenou dobu.

Jinak je kostel otevřen vždy půl hodiny před plánovanými bohoslužbami (odkaz) a též v době poutí.

Sousoší Sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Dubu


Vánoce 2021

Bohoslužby v Dubském poutním kostele:

pátek 24.12.2021 - Štědrý den:  
15.00 hodin dětská mše svatá z vigilie Narození Páně
24.00 hodin púlnoční mše svatá z Narození Páně

sobota 25.12.2021 - Slavnost Narození Páně
9.00 hodin slavná mše svatá
10.30 hodin mše sv. ve Věrovanech

neděle 26.12.2021 - Slavnost Svaté Rodiny a svátek sv. Štěpána
9.00 hodin mše svatá za všechny rodiny z naší farnosti

Pozvání


Začal adventní čas....

Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek nového liturgického roku a také jeho prvního období: čekání na Vánoce. Každou ze čtyř adventních nedělí se na věnci zapaluje o jednu svíčku navíc. Až se rozhoří všechny čtyři, bude blízko Štědrý večer! Latinské slovo „advent“ znamená příchod. Těšíme se totiž z toho, že Ježíš přišel na svět a narodil se v Betlémě – aby si Bůh a lidé mohli být blízko; těšíme se také, že přijde podruhé, na konci časů a s velkou silou – aby obnovil celý svět do Boží krásy.

Veliký adventní věnec určitě uvidíš v každém kostele. Lidé si ale rádi rozsvěcují podobný věnec i doma. Jak se takový věnec dělá? Jehličnaté větvičky se svážou do kruhu, přidají se barevné stužky, a třeba ještě další ozdoby, a pak to nejdůležitější – čtyři svíce (více k výrobě adventního věnce na www.vira.cz).

Jak ubíhá čas do Vánoc, můžeš vidět i na adventním kalendáři. Lidé jich vymysleli celou spoustu. Třeba dům s okénky, která skrývají překvapení na každý adventní den. Nebo šňůru z korálků: postupně si je vybarvuješ a vidíš, jak se blíží Vánoce. Kalendář i věnec mají jediný úkol: naučit nás dobře čekat, ne omrzele a s nudou, ale trpělivě a s radostí. Kdo se sám umí těšit, umí přinášet radost a pomoc i druhým lidem.

Se svolením zpracováno podle  knihy: "Od adventu do adventu" vydal(o): Karmelitánské nakladatelství. Jan Kotas

Advent 2021


V Dubu proběhla dušičková pouť

V sobotu 23. října 2021 od 16.00 hodin proběhla v dubském poutním chrámu tradiční dušičková pouť. Po mši svaté za všechny zemřelé farníky a poutníky k Panně Marii Dubské vyšel průvod na místní hřbitov, kde proběhla dušičková pobožnost. Mši svatou sloužil dubský probošt P. Jan Kornek a dubský rodák P. Jindřich Peřina, kaplan z Uherského Brodu.

Dušičková pouť 2021


XIV. Evropská myslivecká pouť

Program hlavní pouti "Na Andílka" 2021

Pátek 3. září 2021

 • 17:00 Adorace před NS a možnost svátosti smíření
 • 18:00 mše svatá

Sobota 4. září 2021

 • 7:30 mše svatá
 • V 18:00 hodin vyjde slavnostní průvod z Nenakonic od sochy Anděla Strážce do dubského kostela Panny Marie, kde bude v 19:00 hodin sloužena mše svatá.

Neděle 5. září 2021

 • Mše svaté v 7:00 a 9:00 hodin
 • v 10:30  slavná koncelebrovaná mše svatá
 • ve 14:30  svátostné požehnání a po něm udělování novokněžského požehnání P. Mgr. Václavem Škvařilem z Vyškova
   

Velikonoce 2021

Bohoslužby v Dubském poutním kostele:

 • Zelený čtvrtek - 17.00 mše svatá s obřady Zeleného čtvrtku, Getsemanská zahrada
 • Velký pátek - 15.00 křížová cesta, 17:00 Velkopáteční obřady
 • Bílá sobota - Boží hrob přístupný po celý den, vigilie: začátek v 19.00 hodin

Slavnost vzkříšení Páně - neděle 4.4.2021 mše svatá od 9.00 hodin

 • Velikonoční pondělí mše svatá od 9.00 hodin
 • Během všech bohoslužeb platí omezení kapacity kostela 10% míst k sezení.

 

 

Boží hrob Dub nad Moravou 2021

Vánoce 2020

Dubský betlém v roce 2020

 


XIII. EVROPSKÁ MYSLIVECKÉ POUŤ se koná v sobotu 10. října 2020, letáček přiložen níže

Informace

V současnosti probíhá II. etapa prací na stavbě „Revitalizace MK Mariánská – komunikace mezi kostelem a farou“. Prosíme všechny poutníky a návštěvníky tohoto prostoru o zvýšenou opatrnost z důvodu pohybu stavebních strojů a probíhajících prací.

Situace

  únor 2020

Otevírací doba poutního kostela v roce 2020

Poutní kostel v Dubě nad Moravou bude pro poutníky a turisty otevřen od 23. května 2020 do konce září v sobotu, neděli a ve svátky od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Souběžně tam funguje v tuto dobu i prodej suvenýrů (turistická známka č. 922, nálepka, vizitky, pohledy a další). Je možné kostel navštívit i mimo tuto dobu, ale není jistota, že bude otevřen. Pan farář většinou na požádání kostelem provede i mimo uvedenou dobu.

Jinak je kostel otevřen vždy půl hodiny před plánovanými bohoslužbami (odkaz) a též v době poutí.

Bohoslužby během nouzového stavu

Aktuálně: Výtah z mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.5.2020

S účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod. do 25. května 2020 do 0:00 hod. se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se

II. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;

IV.omezuje

d) účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:
- bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
- v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují
minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
- účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně
dezinfikují ruce,
- účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který
brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
- v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou
a obdobné obřady,

- duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním
Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
- délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
- bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány
kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
- je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní
bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají
otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Kompletní text nařízení

Aktuální pořad bohoslužeb

Program poutí pro rok 2019:

Program poutí pro rok 2019

Program poutí pro rok 2018:

Program poutí 2018

 

Velikonoce 2018

Bohoslužby v Dubském poutním kostele:

Zelený čtvrtek - 17.00 mše svatá s obřady Zeleného čtvrtku, Getsemanská zahrada

Velký pátek - 15.00 křížová cesta, 17:00 Velkopáteční obřady

Bílá sobota - Boží hrob přístupný po celý den, vigilie: začátek ve 21.00 hodin

Slavnost vzkříšení Páně - neděle 1.4.2018 mše svatá od 9.00 hodin

Velikonoční pondělí mše svatá od 9.00 hodin

Pravidelné bohoslužby v Dubském poutním kostele Očišťování Panny Marie

Poutní kostel

09:00
18:00 (zimní čas 17.00)
18:00 (zimní čas 17.00)
- - - mše sv. v kapli sv. Františka Xaverského ve Věrovanech v 18.00 hodin
18:00 (zimní čas 17.00)
18:00 (zimní čas 17.00)
07:30

Velikonoce 2017

Bohoslužby v Dubském poutním kostele:

Zelený čtvrtek - 18.00 mše svatá s obřady Zeleného čtvrtku, Getsemanská zahrada

Velký pátek - 15.00 křížová cesta, 18:00 Velkopáteční obřady

Bílá sobota - Boží hrob přístupný po celý den, vigilie: začátek ve 21.00 hodin

Slavnost vzkříšení Páně - neděle 16.4.2017 mše svatá od 9.00 hodin

Velikonoční pondělí mše svatá od 9.00 hodin

Program poutí pro rok 2017:

Program poutí pro rok 2017


Revitalizace veřejného prostranství před Poutním chrámem Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Dne 30.června 2015 byl dokončen projekt s názvem „Revitalizace veřejného prostranství před Poutním chrámem Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou“, který byl spolufinancován z ROP Střední Morava.

více informací o provedené akci

Logo Operačního programu EU

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 41
TÝDEN: 742
CELKEM: 1188659

Mohlo by vás zajímat