Menu
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou

Projekty farnosti

Revitalizace veřejného prostranství před Poutním chrámem Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Dne 30.června 2015 byl dokončen projekt s názvem „Revitalizace veřejného prostranství před Poutním chrámem Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou“, který byl spolufinancován z ROP Střední Morava.

Příjemce dotace:

  • Název organizace: Římskokatolická farnost Dub nad Moravou
  • Sídlo: Pod Školou 208, 783 75 Dub nad Moravou
  • Právní forma: církevní organizace
  • Zastoupený: Mgr. PhDr. Janem Kornekem, Th.Lic. - farářem
  • IČ: 48427683
  • DIČ: CZ48427683

Logo

Dotační titul:

Operační program:                      

Regionální operační program Střední Morava, č. CZ.1.12/2.3.00/45.02153

Prioritní osa:                                                 

12.2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu                              

Oblast podpory: 

12.2.3 Rozvoj venkova

Celkový rozpočet projektu:               

3 655 579,90 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu:   

2 746 462,38 Kč

Poskytnutá dotace:                            

2 334 493,01 Kč    (85%)

Harmonogram realizace projektu :            

Zahájení projektu:   15.04.2015

Ukončení projektu:   30.06.2015

Pohled od západu

Projekt řeší komplexní revitalizaci veřejného prostranství před a v blízkém okolí poutního chrámu v Dubu nad Moravou včetně revitalizace veřejné zeleně, vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch k veřejnému využití, který vyvolá investici dalších subjektů v daném území. Projekt  počítá s celkovou revitalizací veřejného prostranství tohoto významného poutního a historického místa. Navazuje na již revitalizované území na opačné, východní, straně chrámu, kde se nachází významný objekt občanské vybavenosti - objekt místní základní školy, kdy vznikne provázaný komplex s již vybudovaným sportovním víceúčelovým hřištěm vedle místní školy, která s chrámem na východní straně sousedí. Dalším objektem občanské vybavenosti je místní farní úřad, který slouží občanům především pro případy křtů či pohřbů. Nejdůležitějším objektem občanské vybavenosti je vlastní poutní chrám Očišťování Panny Marie, kde se konají nejen mše, ale i významné poutě. Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a kulturnosti veřejného prostranství před chrámem Očišťování Panny Marie  přispět k vytvoření příznivých podmínek pro život a celkovému zlepšení kvality života, čímž dojde ke zlepšení vztahu místních obyvatel ke svému okolí a své obci. Zrevitalizování veřejného prostranství před poutním místem nejen podpoří vědomí sounáležitosti obyvatel s místním prostředím a společenstvím lidí, což mj. povede ke zvýšení jejich ochoty zůstat v tomto regionu, ale i k přilákání nových obyvatel a zvýšení počtu domácích a zahraničních návštěvníků přijíždějící do regionu za poznáním či aktivním způsobem trávení volného času. V rámci projektu bude obnovena plocha 0,2694 ha s důrazem na bezbariérové řešení a celkový vzhled spočívající v osazení potřebného mobiliáře a osvětlení.  Nezbytnou součástí projektu je i rekonstrukce části místní komunikace v procházející daným veřejným prostranstvím doplnění prostoru o mobiliář a zajištění bezpečnosti realizací veřejného osvětlení, a  jako doplněk je i řešení parkoviště.

Pohled z  jihu

Projekt navazuje na již hotový projekt s názvem "Víceúčelového hřiště - hrajeme si v městysi",  který Římskokatolická farnost v Dubu nad Moravou zrealizovala v letech 2011 - 2012 také za spoluúčasti dotací z ROP SM. Hřiště se nachází v těsné blízkosti Poutního kostela Očišťování Panny Marie, ale na východní straně. Tento projekt revitalizace se nachází na západní straně  a tak spoludotváří okolí chrámu.

Průčelí poutního kostelaNově položená dlažbaPohled na budovu fary - vlevo je  vidět kus parkoviště

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:371
TÝDEN:5505
CELKEM:1439271

Mohlo by vás zajímat