Menu
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou

Naučná stezka Bolelouc a její praktické využití při environmentální výchově českých a polských dětí

Naučná stezka Bolelouc

Název projektu:

Naučná stezka Bolelouc a její praktické využití při environmentální výchově českých a polských dětí

Příjemce dotace:

Název organizace: Městys Dub nad Moravou

Adresa: Brodecká 1, Dub nad Moravou PSČ: 783 75

Telefon: 585 964 263

www stránky: www.dubnadmoravou.cz

E-mail: obec@dubnadmoravou.cz

Osoba zodpovědná za projekt: Vítězslav Křesina

Funkce: starosta

Zahraniční partner projektu:

Název organizace: Gmina Leśnica

Adresa: ul.1 Maja 9, 47-150 Leśnica, Polsko

Telefon: 00480774615281

www stránky: www.lesnica.pl

E-mail: um@lesnica.pl

Osoba zodpovědná za projekt: Łukasz Jastrzembski

Funkce: starosta

Dotační titul:

Operační program: Operační program přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PR č. CZ.3.22/3.3.07/09.01380

Prioritní osa: 22.3 Podpora spolupráce místních společenství

Oblast podpory: 3.3 Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd

Celkový rozpočet projektu: 27.898,82  EUR

Harmonogram realizace projektu:            

Zahájení projektu: 15.04.2012

Ukončení projektu: 15.10.2013

 

 

stezka 1

Popis projektu:

Městys Dub nad Moravou s částmi Bolelouc a Tučapy ve spolupráci s polskou partnerskou obcí Leśnica pořádá každoročně několik kulturních a sportovních aktivit, které obě obce prostřednictvím projektu „Naučné stezky Bolelouc” rozšíří o společnou environmentální výchovu dětí.

Naučná stezka Bolelouc je vytvořena na pozemku, který byl z původní komunální skládky přetvořen na relaxační zónu pro obyvatele. Naučná stezka vede velmi zajímavým terénem, jež dal možnost vytvořit atraktivní vyhlídku na celý areál i vytvoření odpočinkového místa u vodní nádrže. Přístup na Naučnou stezku Bolelouc budou mít všichni návštěvnici bezplatně.

Klíčovou aktivitou projektu je vytvoření Naučné stezky Bolelouc s tématickým zaměřením na vyskytující se flóru. Pozemek, který je rozdělen na čtyři téměř rovinné plochy s přilehlými svahy, je rozdělen stezkou v délce asi 1 km. Tato stezka je zhotovena položením kamenné drtě na hliněný plát a následně zpevněna 5 cm šotoliny. Podél stezky jsou osazeny lavičky se stolky pro odpočinek návštěvníků, a to například v rámci vyhlídky nebo kolem vodní plochy. Celá stezka je řešena bezbariérově, mohou ji tedy využít i tělesně handicapovaní lidé.

Podél naučné stezky je rozmístěno deset informačních tabulí v českém i polském jazyce, které zahrnují informace především o nejatraktivnějších druzích listnatých stromů (javor babyka, javor mléč, bříza bělokorá, buk lesní, třešeň ptačí, střemcha obecná, jeřáb muk, lípa velkolistá, dub letní a dub zimní. (Informační tabule - více informací zde)

Díky těmto informačním tabulím je naučná stezka výbornou praktickou pomůckou při výuce dětí a žáků v oblasti flóry a environmentální výchovy.

Druhou klíčovou aktivitou projektu je uspořádání společného pobytu českých a polských dětí zaměřeného na environmentální výchovu. Pobyt je určen pro děti základních škol a jeho aktivity směřují k posílení pozitivních vztahů dětí k přírodě. Cílem společného pobytu je naučit děti rozlišit a pojmenovat druhy stromů, ohleduplně se chovat v přírodě, obohatit si slovní zásobu o nová slova, uplatnit fantazii a tvořivost, procvičit si smyslové vnímání a v neposlední řadě podpořit udržení přátelských vztahů dětí navázaných na akcích, které proběhly v minulých letech v rámci projektu Česko-polský kulturní rok v obci Dub nad Moravou. Pro 20 polských dětí z Leśnice a 20 českých dětí bude uspořádán tematicky zaměřený pobyt, který prohloubí již navázané vztahy a s využitím naučné stezky poskytne dětem výchovu v oblasti poznávání obecné ochraně přírody a krajiny. Pobyt polských dětí se uskuteční ve dnech 11.-13.října 2013.

Naučná stezka Bolelouc

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zajistit zvýšení atraktivnosti česko-polského příhraničního území, rozšíření infrastruktury cestovního ruchu vytvořením naučné stezky a zmírnit okrajový charakter oblasti. Dalším cílem projektu je propagace partnerské spolupráce obou obcí, jejich možnostech pro trávení volného času a česko-polského příhraničního regionu formou distribuce informačních letáků a brožur, a rozvoj spolupráce v oblasti pořádání výchovných environmentálních aktivit.

(Dvojjazyčná informační brožura ke stažení zde).

Cílem společného pobytu dětí je naučit děti ohleduplně se chovat v přírodě, uplatnit fantazii a tvořivost, procvičit si smyslové vnímání a v neposlední řadě podpořit udržení přátelských vztahů dětí navázaných na letních táborech, které proběhly v roce 2009 v rámci projektu Česko-polský kulturní rok v obci Dub nad Moravou. Jedním z cílů projektu je vytvoření chybějící infrastruktury cestovního ruchu pro návštěvníky regionu, která bude mít trvalý charakter.

logo

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) „Překračujeme hranice“

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) „Przekraczamy granice”

Městys

Dubská pouť

Dubská pouť

31.8. - 1.9.2024

Informace k prodeji stánkových míst 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 174.94 kB

Přihláška k pouti Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.04 kB

Mapa prodejních míst

Parkování v době konání pouti (1.07 MB)

Turistická známka

Turistická známka,  nálepka a vizitka

číslo 922 Dub nad Moravou

TZ č. 922

Turistická nálepka č. 922

nově možno zakoupit na Úřadu městyse Dub nad Moravou

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:547
TÝDEN:5041
CELKEM:1506994

Mohlo by vás zajímat