Dub nad Moravou - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Pořad bohoslužeb

43. týden

Římskokatolická farnost Dub nad Moravou oznamuje duchovní program letošní hlavní pouti „Na Andílka“:

 

Pátek 4. září 2020

17.00   Adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření

18:00   Mše svatá

Sobota 5. září 2020

7:30   Mše svatá

18:15   vyjde slavnostní průvod z Nenakonic od sochy Anděla Strážce do dubského kostela Panny Marie, kde bude v 19:00 hodin sloužena mše svatá.

Neděle 6.  září 2020

Mše svaté v 7:00 a 9:00 hodin,

v 10:30 slavná koncelebrovaná mše svatá za všechny poutníky k Panně Marii Dubské

ve 14:30 svátostné požehnání a po něm bude udělovat novokněžské požehnání P. Josef Hovád z Říkovic