Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vybudování veřejně přístupných míst PIAP k internetu v obcích Dub nad Moravou, Hrdibořice, Majetín, Věrovany

  Projekt „ Vybudování veřejně přístupných míst PIAP k internetu v obcích Dub nad Moravou, Hrdibořice, Majetín, Věrovany“ je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Českou republikou (Ministerstvem pro místní rozvoj)“

Dne 30. 9. 2005 byl ukončen v naší obci a v partnerských obcích Hrdibořice, Majetín a Věrovany projekt s názvem Vybudování veřejně přístupných míst PIAP k internetu v obcích Dub nad Moravou, Hrdibořice, Majetín, Věrovany. Tento projekt byl kofinancován z prostředků EU prostřednictvím Společného regionálního operačního programu (SROP) a z prostředků SR. Podíl této spoluúčasti je pak 75 % EU a 10 % SR. Podstatou tohoto projektu bylo především uspokojit co největší počet zájemců o připojení a využívání internetu z řad široké veřejnosti formou vybudování veřejně přístupných míst PIAP a jejich napojením na páteřní síť internetu. Realizací tohoto projektu se předpokládá rozvoj tohoto typu veřejně přístupných služeb omezení kriminality mládeže, zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů a podpoření vzdělávacího systému soudobého školství.

Co je to PIAP a k čemu slouží?

„Public Internet Access Point“ – doslovný překlad tohoto slova je „veřejný internetový přístupový bod“. Pro naši terminologii si dovolíme tento překlad lehce upravit a místa „PIAP“ označovat jako veřejná místa k internetu. Hlavním cílem vzniku těchto míst je zajištění přístupu nejširší veřejnosti k internetu, především pak těm občanům (popř. návštěvníkům), kteří nemají vlastní PC nebo nemají připojení k internetu.

Kolik stojí 1 minuta v PIAP?

Především díky získané dotaci z EU je připojení k internetu prostřednictvím těchto nových PIAP zcela zdarma.

Kde můžete najít nová PIAP?

Realizací projektu bylo vybudováno celkem 30 nových veřejných míst k internetu PIAP a jsou umístěny v těchto objektech:

- Obecní knihovna Dub nad Moravou (1 uživatelské místo)

- OÚ Dub nad Moravou (1 uživatelské místo)

- ZŠ Dub nad Moravou (14 uživatelských míst)

- Obecní knihovna Hrdibořice (1 uživatelské místo)

- OÚ Hrdibořice (1 uživatelské místo)

- Knihovna Majetín (1 uživatelské místo)

- OÚ Majetín (1 uživatelské místo)

- ZŠ Majetín (7 uživatelských míst)

- Jídelna Věrovany (1 uživatelské místo)

- OÚ Věrovany (2 uživatelská místa)