Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

formulář zde

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Září víno vaří, říjen víno pijem.

Pranostika na akt. den

Jaký den Havel ukazuje, taková zima se objevuje.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 357
TÝDEN: 992
CELKEM: 679219

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecní policie Dub nad Moravou

Kontakt:
Obecní policie Dub nad Moravou
ÚM 3.patro (přístupné výtahem)
Brodecká 1
Dub nad Moravou
PSČ 783 75

tel. +420 585 964 254
mob. +420 724 549 019
email: obecnipolicie@dubnadmoravou.cz
úřední hodiny:
středa  07.30-12.00 hod     13.00-17.00 hod


Tísňové volání: 158

OO Policie ČR Lutín

tel. 585 944 487 

Upozornění:

Městys Dub nad Moravou je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Obecní policie je vybavena a využívá mobilní monitorovací zařízení.

Správcem zpracování je obecní policie Dub nad Moravou.

Automobil Obecní policie v Dubě nad Moravou

Vozidlo obecní policie:
označené modrým nápisem na bílém podkladě a vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy (majákem) je vozidlo ,,s právem přednosti v jízdě”, a je také vybavené "STOP" světly k zastavování vozidel.

Úkolem obecní policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

Rozlišujeme obecní policie, které jsou zřizovány obcemi, a městské policie, které jsou zřizovány městysy a městy. Z hlediska pravomocí však není mezi obecní a městskou policií žádný rozdíl! Rozdíl je pouze v názvu. Napříště, je-li hovořeno o obecní policii, rozumí se tím i městská policie.
Obecní policie spolupracuje s Policií České republiky za podmínek stanovených zákonem.

Náplň činnosti obecní policie, resp. strážníka: Obecní policie zabezpečuje místní záležitostí veřejného pořádku a plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona.

 1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 4. podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 5. podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 6. podílí se na prevenci kriminality v obci,
 7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 8. odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 9. poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra České republiky na požádání údaje o obecní policii.

Strážníci disponují podobnými povinnostmi a oprávněními jako příslušníci Policie České republiky, např. povinnost provést zákrok, úkon nebo jiné opatření, je-li páchán trestný čin, přestupek nebo správní delikt.

 • oprávnění požadovat vysvětlení
 • požadovat prokázání totožnosti – OP, PAS apod.
 • předvést osobu – na Policii ČR pokud neprokáže svoji totožnost, na žádost správního orgánu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla -TPZOV ,,botička”
 • rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří překážku silničního provozu nebo neoprávněně parkuje na vyhrazeném parkovišti
 • zastavovat vozidla a požadovat doklady (OP,ŘP,TP, zdravotní potvrzení, průkaz O1 apod.)
 • usměrňovat provoz na pozemních komunikacích
 • měřit rychlost vozidel
 • zjišťovat, zda není osoba (např. řidič nebo cyklista) pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
 • použít donucovací prostředky (pouta,obušek,kasr apod) a to včetně služební zbraně

 

Obecní policie působí na katastrech obcí:

Dub nad Moravou,Tučapy, Bolelouc, Blatec, Kocanda, Kožušany – Tážaly