Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

Přihlášení psa

Odhlášení psa

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Pranostika na akt. den

Studený prosinec - brzké jaro.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 439
TÝDEN: 1494
CELKEM: 705941

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecní policie Dub nad Moravou

Kontakt:
Obecní policie Dub nad Moravou
ÚM 3.patro (přístupné výtahem)
Brodecká 1
Dub nad Moravou
PSČ 783 75

tel. +420 585 964 254
mob. +420 724 549 019
email: obecnipolicie@dubnadmoravou.cz
úřední hodiny:
středa  07.30-12.00 hod     13.00-17.00 hod


Tísňové volání: 158

OO Policie ČR Lutín

tel. 585 944 487 

Upozornění:

Městys Dub nad Moravou je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Obecní policie je vybavena a využívá mobilní monitorovací zařízení.

Správcem zpracování je obecní policie Dub nad Moravou.

Automobil Obecní policie v Dubě nad Moravou

Vozidlo obecní policie:
označené modrým nápisem na bílém podkladě a vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy (majákem) je vozidlo ,,s právem přednosti v jízdě”, a je také vybavené "STOP" světly k zastavování vozidel.

Úkolem obecní policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

Rozlišujeme obecní policie, které jsou zřizovány obcemi, a městské policie, které jsou zřizovány městysy a městy. Z hlediska pravomocí však není mezi obecní a městskou policií žádný rozdíl! Rozdíl je pouze v názvu. Napříště, je-li hovořeno o obecní policii, rozumí se tím i městská policie.
Obecní policie spolupracuje s Policií České republiky za podmínek stanovených zákonem.

Náplň činnosti obecní policie, resp. strážníka: Obecní policie zabezpečuje místní záležitostí veřejného pořádku a plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona.

 1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 4. podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 5. podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 6. podílí se na prevenci kriminality v obci,
 7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 8. odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 9. poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra České republiky na požádání údaje o obecní policii.

Strážníci disponují podobnými povinnostmi a oprávněními jako příslušníci Policie České republiky, např. povinnost provést zákrok, úkon nebo jiné opatření, je-li páchán trestný čin, přestupek nebo správní delikt.

 • oprávnění požadovat vysvětlení
 • požadovat prokázání totožnosti – OP, PAS apod.
 • předvést osobu – na Policii ČR pokud neprokáže svoji totožnost, na žádost správního orgánu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla -TPZOV ,,botička”
 • rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří překážku silničního provozu nebo neoprávněně parkuje na vyhrazeném parkovišti
 • zastavovat vozidla a požadovat doklady (OP,ŘP,TP, zdravotní potvrzení, průkaz O1 apod.)
 • usměrňovat provoz na pozemních komunikacích
 • měřit rychlost vozidel
 • zjišťovat, zda není osoba (např. řidič nebo cyklista) pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
 • použít donucovací prostředky (pouta,obušek,kasr apod) a to včetně služební zbraně

 

Obecní policie působí na katastrech obcí:

Dub nad Moravou,Tučapy, Bolelouc, Blatec, Kocanda, Kožušany – Tážaly